bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Elektrická měření

Stránky předmětu – measure.feld.cvut.cz

Varianty testů v semestru

  1. Test č. 1 (za 10 bodů)
  2. Test č. 2 (za 8 bodů)
  3. Samostatné úloha (za 6 bodů)

Protokoly z měření

Následující protokoly byly (nebo budou) odevzdány v cvičeních ing. Slepičky. Pokud je chcete stáhnout celé najednou využijte téměř kompletní soubor protokolů (PDF, 555 kB). Protože mi jedny laborky vyšly na den státního svátku chybí protokoly z úloh č. 6 a 7, které jsem neměřil

MěřeníProtokol
1. Měření osciloskopemPDF 78 kB
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrůPDF 53 kB
3. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístrojePDF 73 kB
4. Měření na napěťovém děličiPDF 100 kB
5. Měřicí zesilovačePDF 78 kB
6.Měření kmitočtu a fázového rozdílu čítačem
7.Měřicí usměrňovač
8.Měření malých proudů PDF 89 kB
9.A/Č převodník s postupnou aproximací, PDF 34 kB
10.Číslicový voltmetr s dvojí integrací PDF 141 kB
11.a) Demonstrace principu vzorkování
b) Č/A převodníky
PDF 73 kB
12.Měření výkonu jednofázové zátěže s použitím měřicího transformátoru proudu PDF 52 kB
13.Měření výkonu nesouměrné 3 - fázové zátěže PDF 62 kB
14.Nevyvážený Wheatstoneův můstek PDF 105 kB
15.Měření malých odporů PDF 71 kB
16.Číslicový měřič impedancí a admitancí PDF 63 kB
17.Transformátorový můstek PDF 74 kB
18.Měření rozptylového magnetického pole transformátoru PDF 55 kB
19.Měření amplitudové permeability PDF 86 kB
20.Měření statické hysterezní smyčky uzavřeného vzorku PDF 57 kB
21.Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488 PDF 93 kB

Zdrojové texty (461 kB) k jednotlivým souborům ve formátu LaTeX.

Zkouška