Published: 23. 9. 2009   Category: Programming

Jednopapírové reference

Jednopapírová reference obsahuje zestručnelý výcuc určitého tématu, slouží k vytisknutí na jednu stranu A4 a položení před klávesnici. Poté místo neustálého přepínání mezi terminály a pouštěním man stačí hodit oko dolů a připomenout si to potřebné.

Tyhle jednopapírové reference vznikly po té, co množství umaštěných a chaoticky tužkou popsaných poznámek na desktopu začalo ztrácet řád. Takže jsem si začal psát poznámky rovnou do počítače, při prokousávání se nějakým problémem. Co vzniklo můžete spatřit tady.

Přestože jsou reference dělány na míru jednomu člověku (tj. mě), vůbec si nekladou za cíl být přesnou a úplnou referencí a stejně se nakonec bez RTFM neobejdete, možná se najde ještě někdo, kdo je dokáže využit...

Perl

Náhled

Perl je interpret jazyka určeného (nejen) pro zpracování textů, má syntaxi v základu podobnou C, ale přebírá i mnohé funkce a syntaxi z awk nebo shellu. V taháku jsou hlavně informace k syntaxi jazyka – proměnné, pole, hashe, regulární výrazy a některé funkce, speciální proměnné.

Stáhnout: perl_tahak.pdf, (zdroj dokumentu ConTEXt)

Bourne-Again SHell a GNU/Linux CLI

Náhled

Interaktivní ovládání, historie příkazů, základní programovací konstrukce pro pole, proměnné, asociativní pole (hashe), práci s řetězci, řídící výrazy, přesměřování, vyhodnocování matematických výrazů, čtení parametrů z příkazová řádky pomocí getopts. V druhé části obsahuje výčet a použití základních unixových a linuxových příkazů pro výstup na obrazovku, správu a plánování procesů, souborové operace, vyhledávání, sítě.

Stáhnout: bash_tahak.pdf, (zdroj dokumentu ConTEXt)

Textový editor ViM

Náhled

Základy ovládání nejlepšího textového editoru na světě – ViMu!. Přehled příkazů, klávesových zkratek a sekvencí pro nejrůznější editační operace, pohyb v souboru, mazání a kopírování textu, formátování, odsazování, doplňování, vkládání zvláštních znaků (digraphs), hledání a nahrázení, regulární výrazy, sbalování částí textu (folding), editace ve více oknech, kontrola pravopisu.

Stáhnout: vim_tahak.pdf, vim_tahak.html. (zdroj dokumentu ConTEXt)

Dávkové kreslení METAPOST

Náhled

Stručná reference jazyka dávkového kreslícího programu/jazyka METAPOST. Datové typy, body a parametry křivek, kreslení křivek, kružnice, čtverců, typy čar, šipky, výplně, parametry pera, grafické transformace, vkládání textu, editace a ořezávání, řídící příkazy, definice maker, matematické operace a funkce.

Stáhnout: metapost_tahak.pdf (zdroj dokumentu ConTeXt+metapost)

Rychlá reference pro jazyk VHDL

Náhled

Reference jazyka VHDL, v nahuštěné formě to nejdůležitější při popisu hardware a simulací s knihovnou ieee.std_logic_1164. Datové typy, pole, signály, agragační operátory, atributy, konstanty, struktury, konverze datových typů, priorita operátorů, entity, bloky, stavové příkazy, paralelní prostředí, procesy, strukturní popis, procedury a funkce, zpoždění pro simulace.

Stáhnout: VHDL.pdf [2na1] — (zdroj dokumentu LATEX)

Tahák pro logické systémy

Náhled

Přehled vztahů Boolovy algebry, hradel a popisů klopných obvodů. Tabulky AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT, Karnaughova mapa pro 4 proměnné, zákony Boolovy algebry, klopné obvody RS, D Latch, JK, T flip-flop, Boolovská diference, vlastnosti nonekvivalence.

Stáhnout:log_sys_tahak.pdf, (zdroj dokumentu LATEX+obrázky, obrázky vytvořeny pomocí sady maker Circuit_macros, nad gpic.)

Základní konstrukce jazyka C

Náhled

Reference jazyka C pro začátečníky, obsahuje direktivy preprocesoru, datové typu, priority, řídící příkazy, drobné příklady k polím a ukazatelům.

c_tahak.pdf [2na1] (zdroj dokumentu LATEX)

Sockety

Náhled

Základní funkce a struktury pro programování BSD socketů. Rozdíl TCP a UDP, typy a specifikace socketu, nastavení adresy, posílání a příjem zpráv, překlad doménových jmen, kompilace na GNU/Linuxu, Solarisu.

Stáhnout:socket_tahak.pdf [2na1] (zdroj dokumentu LATEX)

Simple Direct Layer

Náhled

Popis SDL API, základní příkazy pro inicializaci, adresaci rovin a správu událostí.

Stáhnout: sdl_tahak.pdf [2na1], (zdroj dokumentu LATEX).

Midnight Commander, klávesové zkratky

Náhled

Klávesové zkratky, kombinace a sekvence pro Midnight Commander. Ovládání souborového menu, adresářové panely, příkazová řádka, pohyb po příkazové řádce.

Stáhnout: mc.pdf (zdroj dokumentu LATEX).

LATEX za čtvrt hodiny

LATEX za čtvrt hodinky. Čtyř stránková učebnice LaTeXu pro ty, které nutí správce dokumentace používat pro tvorbu dokumentů LATEX, ale nemusí se starat o nic dalšího okolo.

Stáhnout: latex_za_ctvr_hodiny.pdf (zdroj dokumentu LATEX).

UNIXové operační systémy

Náhled

Základní systémová volání v Linuxu, funkce ohledně správy procesů a meziprocesové komunikace (shm, pipe, signály).

osy_tahak.pdf [2na1] (LATEX)