Published: 27. 11. 2005   Category: History of SSTV

Galerie 8 sekundových snímků

Kotoučový magnetofon Snímky televize s pomalým řádkovým rozkladem používají pro kmitočtové spektrum videosignálu rozmezí 1500 Hz až 2300 Hz, řádkové i snímkové synchro. impulzy mají 1200 Hz. Díky tomu lze snímky přenášet běžným hovorovým kanálem a také jejich zvuk zaznamenat. V dávných dobách 8 sekundové SSTV se jako záznamové zařízení používal magnetofon, v té době samozřejmě ještě kotoučový.

Radioamatéři si mohli nahrávat z pásma signál a ten použít pro pozdější reprodukci, jako zdroj signálu při oživování monitoru a někteří nevybavení snímačem mohli mít na pásce zaznamenány i vlastní snímky a informace, které potom vysílali z mgf. záznamu.

Protože se u někoho nahrávky ze 70. let zachovali rozhodl jsem se je zdigitalizovat. Jelikož většina SSTV programů je vybavena možností provozu i v 8 sekundovém módu tušil jsem, že by to nemuselo být příliš složité. Bohužel se ukázalo, že úplně snadné to nebude.

Jedním z vážných problému s kterým jsem se potýkal je to, že snímky nejsou zaznamenány kmitočtově přesně naladěné. Operátor se většinou naladil podle ucha a potenciometrem na monitoru doladil signál tak, až se na stínítku začali vykreslovat obrazové řádky. Dalším problémem je nepřesnost kmitočtových rozkladů, předpokládá se totiž, že zařízení detekuje řádkové synchro. impulzy a moderní SSTV software se spoléhá na přesný kmitočet rozkladů, který pokud není dodrže přijímají se zkosené snímky.

Tabulka: Základní norma SSTV
Kmitočet sítě 50 Hz 60 Hz
Horizontální rozklad 16,6 Hz (60 ms) 15 Hz (67 ms)
Počet řádků na snímek 120 nebo 128 120 nebo 128
Snímková rychlost 7,2 nebo 7,68 s 8,0 nebo 8,53 s
Poměr stran obrazu 1:1
Směr rozkladu:
— Horizontální zleva doprava
— Vertikální od shora dolů
Doba synchronizačního impulzu:
— Horizontální 5,0 ms 5,0 ms
— Vertikální 30,0 ms 30,0 ms
Synchronizace 1200 Hz
Černá 1500 Hz
Bílá 2300 Hz
Potřebná šířka pásma 2800 až 3200 kHz

Proto aby se digitalizace povedla bylo nutno vyřešit výše popsané problémy. SSTV software, který jsem použil byly programy JVFAX 7.1 a GSHPC fungující s modemem Hamcomm. Ty mají možnost detekce horizontální synchronizace a také podporují jak evropskou 50Hz normu tak i americkou 60Hz – módy Wraase SC-1 8 sec. a Robot 8 BW. Jako spolehlivější se ukázal být JVFAX, protože ten reaguje i na 30ms tón vertikální synchronizace (v moderní implementacích se používá delší pulz a digitální hlavička VIS). Problém s rozdílem počtu řádků 120 nebo 128 řádků se nijak neprojevil.

Nejvážnější problém je správné doladění záznamu. Přemýšlel jsem jak to udělat, nepřišel jsem na to, zda některý software pro zpracování zvuku by mi pomohl v doladění, psát vlastní software se mi nechtělo a tak jsem vyřešil problém následovně. Snímky z magnetofonu jsem znovu odvysílal do éteru SSB transceiverem a druhým položeným hned vedle a bez antény zase přijímal a ladil se na přesně přicházející signál. Asi to zní šíleně, ale funguje to!

Poslední problematickou věcí je kvalita záznamu. Trvanlivost magnetické pásky je dobrá, ale někdy je signál zkreslen kvalitou přijímače ze kterého byl nahráván, prostě zařízení domácí výroby může mít i svoje mouchy. Hlavně z toho důvodu se mi některé úseky nahrávek nepodařilo dekódovat.

Nahrávky SSTV mi pro první pokusy poskytl Zdeněk OK2PAD, dále sem našel jednu cívku doma, kterou nahrál můj táta OK2PDE a další nahrávku jsem získal přes Zdeňka od Bédy OK2TB.

Výsledky mojí práce si můžete prohlédnout níže. Na snímcích je poznat co za zařízení vygenerovalo SSTV snímek. Rukou kreslené nápisy a obrázky byli většinou snímány nejrůznějšími elektromechanickými snímači (otáčející se váleček plus fototranzistor) nebo flying spot scannerem a spadají do začátků. Snímky živé jsou povětšinou výsledkem snímání vzorkovací kamerou. Pozdější zařízení jako digitální scan-konvertory, digitální klávesnice či počítač poznáte podle typického písma a podle gradační stupnice přidávané do obrazu.