Published: 10. 10. 2005   Category: History of SSTV

SSTV stanice OK2TB

Zájem o SSTV /tehdy 8 sec/ se u mě projevil po uveřejnění článku OK1GW v Amatérském radiu v roce 1971. Byl to elektronkový monitor. Zkušenosti byly popisovány i v dalších letech. Mě zaujalo v roce 1973 str. 357 schema monitoru W4TB a tak jsem po korespondenci s OK1OO udělal tišták a pustil se do stavby. Dlouhodosvitová obrazovka 8LO39V byla výborná, ale obrázek jen 4×4 cm. Později jsem získal 12QR51 a to už bylo lepší, obrázek asi 7×7 cm. Tak jsem přijal obrázky z OK3ZAS, JSU, LF, GW, PBC, AHV, OI. Dále 15 stanic z DL, 9 z I, 11 z F, VU2UK, TA2MM, DU1NRS, HM1BO, celkem 72 stanic.


Fig.: SSTV monitor W4TB v úpravě OK2TB, obrazovka 8LO39V, pak 12QR21.

Řadu přijatých obrázků jsem zachytil na MGF URAN 2 stopy rychl 4 a 9 sec. Protože RX byl domácí výroby, byl problém s nastavením zázněj. oscilátoru a tím s kvalitou záznamu.

Asi v roce '79 jsme s klubem OK2KBR pracovali na nějakém setkání v Blansku. Tam jsem s TRX FTDX 501 a půjčenou kamerou (autor asi OKBNE) navázali několik QSO SSTV s OK3ZAS a dalšími.

Později jsem sbíral informace o snímači SSTV 8 sek. Řádkovací obrazovka 8LO39V a obvody s MHxx a MA501 a 2 elky ECC85. Jako modulátor jsem použil fotonásobič 67PK518.

Foto zařízení
Foto zařízení Foto zařízení Foto zařízení
Obr.: Snímač diapozitivů.

S tím jsem dělal řadu pokusů ale s nevalným výsledkem. Při uvádění do provozu jsem získal informace i z televizního studia v Brně Typosu, kde právě opravovali nějaký profi. přístroj, kde se tento fotonásobič vyskytuje. Pro nedostatek teoretických informací jsem další pokusy přerušil.

Černobílé SSTV zaznamenané na pásku Bédou OK2TB.

Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image Oldtime SSTV image