bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Materiály pro elektrotechniku

Stránky předmětu 12MT.

Pokud 12MT máte už za sebou pošlete mi protokoly. Určitě by bodly i pečlivě zpracované zápisky z přednášek a jelikož nesnáším soukromničení, určitě by se jejich scan objevil i zde.

Laboratorní úlohy

Tyto protokoly byly odevzdány na cvičeních u doc. Štupla, který má o něco menší nároky než ostatní cvičící, což je nutné brát v úvahu pokud to chce někdo obšlehnout.

 1. Měření teplotní závislosti elektrického odporu (zadání) – PDF (77 kB), TEX.
 2. Měření vodivosti elektrolytů, pH (zadání) – PDF (107 kB), TEX.
 3. Měření kyselosti roztoků, pH (zadání) – PDF (64 kB), TEX.
 4. Mechanické zkoušky – PDF (64 kB), TEX, diagram pevnosti v tahu v rozlišení 150 dpi a formátu PNG, to nahoře je konstrukční ocel, zeleně hliník (jiný rozsah y-osy) a dole je měď.

Zápočtové testy

Pilarčíková

Dnes jsem to absolvoval. Závěr: nestresujte se! Můžete používat přednášková skripta a sešit. Jediné, co se nesmí, je používat skripta na cvika a jakkoliv "oficiálně" komunikovat se sousedem. Když jste šikovní, jde všechno. Pilarčíková většinou sleduje zpívající ptáčky na bříze za oknem...:)). O zvukovou kulisu se stará meotar, který promítá tyto otázky:

 1. Vypočtěte molární koncentraci roztoku NaOh, který obsahuje 12g NaOH ve 2dm3 roztoku.M (NaOH)=40 g.mol-1.
 2. Vypočtěte pohyblivost elektronů, relaxační dobu a střední hodnotu Fermiho rychlosti ve vzorku Na, jeli sigma=0,23.10^-8 S.m-1, Nc=2,5.10^28 m-3 a Ef=3,1 eV, mc-9,1.10^-31 kg
 3. Jaká je maximální vlnová délka světla, které způsobí emisi fotoelektronů u Na? Eg=2,3 eV.
 4. Jaké je ph roztoků:
  • [H3O+] = 3,3.10^-8 mol.dm-3
  • [OH-] = 6,1.10^-14 mol.dm-3

Maximum je 12bodů, za každý příklad jsou 3 b.

Doc. Štupl

Za vyřešení každé otázky jsou dva body, celkové max. skore tedy činní 12 bodů.

Zadani pisemky, 34 kB
Kliknutím na obrázek jej zobrazíte ve větším rozlišení (PNG, 120 kB).

Zkouška

Řešené otázky. (MS-DOC, 460 kB)

Zadání pízemné části zkoušky v paralelce RNDr. Liptáka, dále si můžete stáhnout řešené příklady v M$-DOCu (77 kB) nebo PDF (106 kB).

Zadání zkoušky v paralelce ing. Sedláčka.