bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Matematika 6F

Stránky předmětu 01M6F

Naskenované zápisky ze cvičení RNDr. Olšáka.

Semestrální úloha

Otestovat hypotézu H0: rozložení počtu denních zpráv přijatých do emailové konference během měsíce dubna má rovnoměrné rozdělení.

Test byl proveden pomocí chi-kvadrát testu dobré shody.

Další úlohy

Taháky

Řešené příklady