Published: 13. 7. 2006   Category: Other topics

Právní rozbor zveřejňování záznamů

Ochrana osobnosti při zveřejňování obrazových a zvukových záznamů z veřejné schůze, na jejímž počátku bylo učiněno prohlášení o tom, že se bude z jejího průběhu pořizovat audio a video nahrávka. Tuto zprávu jsem nechal vypracovat po bouřlivé diskuzi na ČVUT FEL po pohrůžce akademického senátu, že odvolá děkana.