Published: 16. 1. 2010   Category: Meteorological satellites

Prstencové zatmění Slunce, leden 2010

Zatmění Slunce dne 15. ledna bylo jako prstencové porozovatelné v Africe, v jižní a jihovýchodní Asii. Na následujících animacích je průběh zatmění z pohledu družice Meteosat 9 (MSG-2) a Meteosat 7. Tyto geostacionární družice snímají oblast Evropy a Afriky, resp. Indického oceánu a Asie.

Meteosat 9, čas 04:00 až 08:00 UTC, v intervalu 15 minut. Barva snímků je docílená kombinací kanálů ve viditelném spektru VIS008, VIS006 a blízkém infračerveném IR016.

Meteosat 7, čas 04:00 až 11:00 UTC, v intervalu 30 minut. Snímek je pouze ve viditelném spektru.

Animation control:


Animation