Published: 16. 12. 2014   Category: Hamradio station OK2MNM

Dálnopis HELL, servisní manuál

Před cca 8 let, jsem zde uveřejnil knihu Dálnopisná technika systému HELL. Ovšem v domácím archivu jsem od té doby schraňoval ještě jeden poklad a to je servisní příručka k modelu Polního dálnopisu (Feld Hell) a s velkou pravděpodobností, se jedná o překlad originálního manuálu Wehrmachtu do češtiny.

Manuál je v zelených deskách, o rozměrech A5, má 54 stran, je nesešitý, s vloženou přílohou v podobě el. schématu přístroje. Originální tisk není příliš kvalitní, je to vidět na obrazové příloze, ale i tak jsem se to pokusil naskenovat v co nejlepší kvalitě.

Dálnopisy HELL se nacházejí různě ve sbírkách milovníků vojenského materiálu, a pokud to štěstí, vlastnit originální Hellschreiber, nemáte tak se aspoň pokochejte uživatelským a servisním manuálem.


Elektrické zapojení dálnopisu.