Published: 26. 2. 2006   Category: Hamradio station OK2MNM

Dálnopisná technika systému HELL

Hellschreiber

Publikace Dálnopisná technika systému HELL u nás vyšla v roce 1974. Autor ing. Rudolf Hanuš na bezmála 100 stránkách popisuje vývoj, principy a technické detaily tohoto přenosového systému i konkrétních zařízeních vyráběných firmou Siemens na přelomu 50. a 60. let.

Dálnopis Hellschreiber je výsledkem práce dr. Rudolfa Hella, který ve firmě Siemens pracoval na zdokonalení telegrafního zapisovače. Díky tomu vznikl dálnopisný systém, který pro přenos jednotlivých znaků používá sled impulzů, které přímo odpovídají tvaru daného písmene. Díky tomu dálnopis HELL dokáže pracovat i v nepříznivých podmínkách kdy běžný dálnopis, spolehající na přenos digitálního kódu vypisuje nesmysly. I při špatných podmínkách je na přijímací straně zaznamenán obrázek písmene, se kterým si lidská obsluha dokáže snadno poradit.

Hellschreiber byl za druhé světové války využíván německou armádou a i po válce byl využíván k telefonním a radiovým přenosům velkým množstvím států a služeb. V bývalém Československu ješte v 70. letech využívalo Hellu Ministerstvo dopravy. A dokonce ještě v 90. letech přicházely zprávy o poslechu radiových depeší Severní koreje vysílaných hellschreiberem.

Dneska je možno hellscheiber zaslechnout asi už jen v amatérských úsecích krátkovlných pásem, kde probíhá čilý provoz, díky počítačovým programům, které pro příjem a vysílání používají zvukovou kartu: IZ8BLY Hellschreiber for Windows, MixW.