bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Počítačové algebraické systémy

V tomhle předmětu za čtyři kredity, který je ukončen zápočtem, se probírá software pro řešení nejrůznějších matematických úloh a to Derive 3 (starý DOS program), který později Texas Instruments zabudoval do kalkulaček. Dále Maple 8 (na ten je kladen největší důraz), Mathematica 4.2 a MATLAB.

Protokoly

Pro zízkání zápočtu je nutno spracovat semestrálku a dále odevzdat protokol o tom jak PAS řešily zadané úlohy.