bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Přenos dat

Předmět Přenos dat 32PD vyučuje katedra telekomunikací.

Vypracované otázky (PDF, 940 293 B) pro případné úpravy je tu i LaTeXový zdroják. V okruzích chybí věci ohledně matematického vyjádření signálů a Fourierovy transformace, které jsou dostupné na comtelu. Dále tam chybí popis sítí TMN, tak jak to chce přednášející Zeman a některé špeky jako třeba doporučení V.42bis a další podrobnosti, které se nejají ani pořádně najít na Inetu.

Naskenované přednášky (PNG, 3 991 235 B), které mi dodal pan Miloš Hrdý, za což mu děkuji, které se mu záhadně ztratily na konci semestru.

Písemná zkouška trvá 45 minut, vypracovájí se 4 otázky z okruhů, každý má první otázku stejnou a tou je definovat modulační/symbolovou a přenosovou rychlost a napsat jednotky, hlavně napiště jednotku symbolové (symbol za sekundu) nebo p59jdete o bod. Přestože na našem termínu bylo jenom 6 lidí a přednášející tvrdil, že bude mít opraveno za 45 minut, tak jsme na výsledky čekali 2 hodiny... A bacha, chce to hrozně do podrobna.

Písemka v semestru

Varianta 1.

 1. Skupinové spoždění (definice, způsob měření)
 2. Vysvětlete, co jsou přenosové protokoly, příklad.
 3. Spojitý periodický signál a neperiodický (popis, obrázky, rozdíly). Jaké je jejich spektrum?
 4. Protokoly pro přenos hovnorových dat a signalizace VoIP.
 5. Rozdíl mezi přenosovou a modulační rychlostí?
 6. Co znamená struktura základní připojky ISND (2B+D)?
 7. Kódové schéma v GPRS/EDGE a přenosové rychlosti.
 8. Dopředný kanál (přijímací frekvence) pro přenos dat v CATV (šířka kanálů, kmitočtový plán, modulace, rychlosti).
 9. Lze metodou vysílání náhodných posloupností pomocí záložky MEASUREMENT programu PLCcam použít pro měření propustnosti? [Nelze.] Zdůvodnit.
 10. Co je WEP, SSID, WPA-TK IP

Varianta 2.

 1. Skupinové spoždění (definice, způsob měření)
 2. Co jsou AT příkazy, příklad.
 3. Diskrétní periodický a neperiodický signál (popis, obrázky, rozdíly). Jaké je jejich spektrum?
 4. Jakým způsobem je prováděno směrování rámců v FR síti a jaké jsou přenosové rychlosti?
 5. Jaká je modulační rychlost a max. dosažitelná přenosová rychlost u systému ADSL dle G.992.1 (tj. co se měřilo).
 6. Vysvětlete pojmy — síťové zakončení, terminálový adaptér ,rozhraní SO
 7. Popis protokolu CDMA (jaké frekvence, odlišnost od GSM, kdo to provozuje v ČR?).
 8. Zpětný kanál (vysílací frekvence) pro přenos dat v CATV (šířka kanálů, kmitočtový plán, modulace, rychlosti).
 9. Vysvětlete pojem Multicoding v PLCCam.
 10. Základní princip DSSS, FHSS.