Published: 6. 2. 2012   Category: Meteorological satellites

Rok 2011 z pohledu Meteosatu

Minulý rok jsem si archivoval snímky MSG-2, každý den v 11:45 UTC a vyrobil z nich následující animace. Jednu pro celou Zeměkouli, pak detail Evropy a Atlantické hurikánové oblasti.

Země v roce 2011

Snímky jsem zmenšil z rozlišení 3712×3712 na 720×720 a nastavil rychlost přehrávání na 12 snímků za sekundu. Datový tok (bit rate) animace je 6400 kbsp, pro co nejlepší kvalitu, pro nižší tok se příliš projevovala ztrátovost komprese. Délka animace je 29 sekund. Zkuste si jí přehrát několikrát, a uvidíte některé změny, které na Zemi probíhají v cyklu jednoho roku. V oblasti rovníkové Afriky je patrná změna vegetace v období mezi oběma Slunovraty. V létě, v období výskytu hurikánů v Atlantiku je vidět vznik hurikánu z lokální bouřky, která pokud se při vhodných podmínkách přesune nad oceán a nabere na rychlosti a síle se postupně může změnit až na ničivý hurikán, které každý rok devastují pobřeží ostrovy karibské oblasti a Ameriky.
Stáhnout: FSD_Visible_2011.avi (pravé tlačítko a 'Uložit jako...')
Velikost: 23 740 886 Bytů
Rozlišení: 720×720 px
Online animace na Google+.

Detail hurikánové oblasti

Tento výřez jsem ponechal v původním rozlišení.

Stáhnout: Hurricane_season_2011.avi (pravé tlačítko a 'Uložit jako...')
Velikost: 18 428 570 Bytů
Rozlišení: 2000×1080 px
Online animace na Google+.

Evropa roku 2011

Obrazy jsou získané ze snímků 3712×3712 a ponechány v původním rozlišení, ovšem upraveny do ekvidistastní válcové projekce. Všimněte si změny způsobené naklápěním zemské osy, takže sever Evropy je podstatně tmavší v zimních měsících. Také v Evropě jsou patrné změny vegetace a krásné jarní obarvení do zelena na přelomu měsíců dubna a května. Ze začátku roku 2011 byla Evropa v severovýchodní části pokrytá sněhem, který postupně ustupuje na sever. V této spektrální kombinaci není sníh čistě bílý, ale má tyrkysový odstín. Během listopadu a prosince se zase po celé Evropě vyskytují husté mlhy.

Stáhnout: Europe_Visible_2011.avi (pravé tlačítko a 'Uložit jako...')
Velikost: 23 470 352 Bytů
Rozlišení: 1152×864 px
Online animace na Google+.

Průměr všech snímků

Napadlo mě vzít všechny snímky a zprůměrovat je. Tady je výsledek. Původně jsem doufal, že dostanu krásně čistý obraz pevniny bez mráčku, podobný jako z nějakých reklamních materiálů NASA. Výsledek je ovšem takový trošku rozmlžený, protože oblačnosti během roku je opravdu hodně. Na výsledku jsou vidět oblasti, kde bouřky a déšť jsou skoro každý den.

Postup výroby v GNU/Linuxu

Je použit BASH, ImageMagick a Mencoder.

Dávka pro změnu rozlišení

X_SIZE=720
Y_SIZE=720
JPEG_QUALITY=85

for image in *.jpg
do
	echo $image
	convert -quality $JPEG_QUALITY \
			-resize ${X_SIZE}x${Y_SIZE} \
			$image JPG:frame-$image
done

Dávka pro ořez obrazu

for file in *.jpg
do
	TIME=`echo $file | sed -e 's/FSD_Visible-\(.*\)-1145.jpg/\1/' \
          -e 's/\([0-9]\{4\}\)\([0-9]\{2\}\)\([0-9]\{2\}\)/\1-\2-\3/'`
	echo $TIME
	# geometry width x height + x + y
	convert -quality 85 -crop 2000x1080+198+735 +repage \
		-pointsize 40 -fill yellow -draw "text 40,1040 \"$TIME\"" \
		 $file jpg:crop-$file
done

Obrazy archivuji s názvem ve formátu: FSD_Visible-20110706-1145.jpg a protože jsem chtěl do tohoto snímku vložit časové značky, tak sedem a několika reg. výrazy měním formát data. Utilitka convert umožňuje vložení textu do obrazu.

Spojení více JPEGů do animace

X_SIZE=720
Y_SIZE=720
FPS=12

mencoder mf://frame-*.jpg -mf w=${X_SIZE}:h=${Y_SIZE}:fps=${FPS} \
	-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=6400 -o output.avi

Je možné nastavit rozlišení, rychlost (fps) a parametrem vbitrate datový tok pro co nejlepší kompromis mezi kvalitou obrazu a velikostí souboru.

Průměr několika obrazů

convert img1.jpg img2.jpg img3.jpg -average results.jpg

Při velkém množství obrazů není příliš chytré průměrovat všecny obrazu na jednou, convert se k výpočetním zdrojům nechová příliš šetrně, takže jsem průměroval po 20 snímcích a pak udělal ještě průměry průměrů.