Published: 27. 9. 2019   Category: GNU/Linux

Chybová hláška bashe při nelazenení příkazu

Kdysi hodně dávno u nás vyšla oranžová brožura s názvem Domluvte se s počítačem (dostupné na uložto). Tedy domluvte se s pomocí některého z programovacích jazyků: BASIC, Pascal nebo Prolog. Jako uživatel ZX Spectra jsem využil tu basicovskou část. Pascal mi byl později vnucen na ČVUT a když jsem si výše uvedené PDF prohlédl, pohled na jeho syntaktické diagramy mi rozjitřil staré rány na duši.

Brožura byla vyšperkovaná vtipy od Vladimíra Jiránka. Některé jsou aktuální i dnes. Jedním z nich je i následující (řekl bych, že i kultovní):


„Sorry, vole error.“

A teď k tomu, jak zařídit aby vás váš GNU Bourne-Again SHell oblažil stejnou hláškou v případě, že zadáte neexistující příkaz? Pokud bash nenajde požadovaný příkaz mezi svými vestavěnými funkcemi a ani v systémových cestách definovaných v proměnné prostředí $PATH zkusí ještě zavolat funkci command_not_found_handle, které jako parametr předá vámi volaný (nenazelený příkaz). A chování této funkce si můžete nadefinovat pomocí:

function command_not_found_handle() {
  echo "Sorry, vole error!" >&2
  return 127
}

Ten návratový kód 127 je v bashi používán právě pro návrat při chybě s nenalezeným příkazem a funkce by při nedefinovaném návratovém kódu vrátila nulu (tedy okay) a to by mohlo něco rozbít (např. set -e, exit on error). Některé distribuce tohle použivají a v případě překlepů nabízejí příkazy s podobným názvem a nebo návod jak daný program nainstalovat z repozitáře.

Zmíněnou funkci si hoďte do ~/.bashrc a nyní budete počítač hovořit po našem!

Ještě me napadla jedna varianta, pokud je dostupný příkaz banner, aby se to vypsalo pěkně velkejma jako na terminálu pana ynženýra:

function command_not_found_handle() {
  local msg="Sorry, vole error!"
  if [ -f /usr/bin/banner ]
  then
    banner "$msg"
  else
    echo "$msg" 
  fi >&2
  return 127
}
 #####  ####### ######  ######  #   #        #   # ####### #    ####### 
#   # #   # #   # #   #  #  #        #   # #   # #    #    
#    #   # #   # #   #  # #         #   # #   # #    #    
 #####  #   # ######  ######   #   ###     #   # #   # #    #####  
   # #   # #  #  #  #    #   ###     #  #  #   # #    #    
#   # #   # #  #  #  #   #    #      # #  #   # #    #    
 #####  ####### #   # #   #   #   #       #   ####### ####### ####### 

####### ######  ######  ####### ######  ###  
#    #   # #   # #   # #   #  ###  
#    #   # #   # #   # #   #  ###  
#####  ######  ######  #   # ######   #  
#    #  #  #  #  #   # #  #      
#    #  #  #  #  #   # #  #  ###  
####### #   # #   # ####### #   #  ###