Published: 22. 1. 2010   Category: Hamradio station OK2MNM

Testovací snímky – monoskopy

SSTV

FAXFig.: (65  kB)

Pro snímání kamerou