Published: 16. 3. 2023   Category: Hamradio station OK2MNM

Elektronika, Radiotechnika, Automatizace v roce 1987 (ERA ’87)

Bylo mi přesně osm, když se u nás ve městě konala v kulturáku přehlídka ERA ’87. Byla to tehdy velká věc a během toho týdne jsem tam šel po škole očumovat několikrát. Co všechno na přehlídce bylo už si přesně nevzpomínám, snad jen že u jedná velké barevné televize byl ZX Spectrum gumák s joystickem a kdo si vystál frontu v tlačenici mohl si zahrát střílečku se žlutým pozadím (Commando). Dalšími exponáty byly i počítače PMD85, Ondra a IQ151 a určitě zde běželo na černobílé televizi Merkur (či Junosť) „vývojového prostředí“ tehdy populárního jazyka pro výuku programování Karel. Součástí přehlídky mělo být i software vyvinuté v klubech Svazarmu a pokud běželo na jiném HW, museli autoři dodat i ten.

Byla to taková událost o že výstavě informovala i Československá televize ve večerních Televizních novinách, v reportáži se objevil mezi čumily i můj o rok starší soused od nás z paneláku. Trošku mě mrzelo, že jsem neměl taky to štěstí objevit se v televizi.

Otec (OK2PDE) organizoval vysílání radioamatérské klubové stanice OK2KFK, která vysílala pod speciální značkou OK5ERA. Díky tomu se u nás dochovalo několik artefaktů. Především to je nádherný plakát s letícím integráčem s průhledným pouzdrem a s obnaženými vývody a křemíkovou destičkou ve středu. Odhaduji, že plně barevný plakát byl vytvořen airbrushem a v dolním roku je signován Kolatov '87 (nebo snad Kolarov?). Futuristický řez písma, chromový odlesk i geometrická mřížkovaná krajina to jsou osmdesátky vydestilované do jednoho archu A2. (Vektorová mřížka jako silný designový prvek souvisí s rozvojem vektorových displejů, první počítačové grafiky, odkud si našla, na přelomu 70. a 80. let, cestu i do sci-fi a futuristicky laděných kreseb, více o tomto fenoménu: zde nebo tady a tady.)

Plakát mi natolik učaroval, že když jsem pak někdy po roce 2000 tvořil v GIMPu design webové stránky „8bit ERA“, plakát byl mojí velikou inspirací. Na stránce jsem tehdy chtěl dokumentovat svojí sbírku 8bitů se zaměřením na Sinclairy a ČS počítače a k tomu na pomalém paralelním skeneru naskenoval texty z Amatérského rádia, Mikrobáze a dalších magazínů. A pamětníci jistě správně tuší, že zelené pozadí stránky mělo evokovat počítačovou přílohu časopisu Amatérské Rádio.

Výstavu tehdy organizoval: Ústřední výbor Svazarmu pod záštitou okresního výboru Komunistické strany Československa a Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu na počest 70. výročí VŘSR. Jak je uvedeno v záhlaví plakátu. S VŘSR se tu tehdy dost blblo, takže obchodní domy na náměstí, tehdy ještě nazývaném Gottwaldovo, byly náležitě vyšperkovány srpy a kladivy. To, že se výstava konala ve Žďáře, bylo i díky místnímu „hi-fi klubu“, zájmové organizace Svazarmu, která sdružovala zájemce o audiotechniku. V době své největší slávy měl hi-fi klub několik stovek členů, nevyjímaje místní papaláše (takže i městský národní výbor byl jeden ze spoluorganizátorů).

Minulý rok jsem se byl v Brně na Výstavišti podívat na přehlídku Makerfair a právě tahle akce pro hobbisty ze všech možných oborů, namátkou modelářství, elektroniky, počítačů a 3D tisku mi ERU docela připomněla. Na rozdíl od Makerfairu přehlídka ERA plnila významnou politickou úlohu: jako účinné vzdělávací, výchovné a propagační akce pro veřejnost, je přispět k získáváni návštěvníků z řad pracujících a zejména mládeže pro elektronizaci národního hospodářství, jako významného intenzifikačního faktoru výstavby rozvinuté socialistické společnosti.

Vystavené exponáty posuzovala odborná porota, která udělovala zlaté, stříbrné a zelené visačky. V AR88/8 se dozvíme, že v celostátním kole ERA ’87 Žďár nad Sázavou dostal J. Krecl zlatou visačku za konstrukci univerzálního digitálního měřidla k počítači IQ151 a A. Roček rovněž zlatou visačku za soubor měřicích přístrojů. K mladým se připojil se zelenou visačkou nejstarší člen radioklubu Jiří Kos, OK1KO, za FM/CW/SSB transceiver pro pásmo 145 MHz.

Pořádáním přehlídek technické tvořivosti si členové svazarmovských klubů elektroniky a radioklubů i ostatní účastníci porovnávají výsledky, kterých dosáhli v uplynulém roce v elektronice, výpočetní technice, elektroakustice, videotechnice a radiotechnice. Zároveň se svou činností seznamují veřejnost s cílem získat další zájemce o členství v klubech elektroniky a radioklubech Svazarmu. (AR89/3)

Pracoviště stanice OK5ERA se nacházelo v horní části kulturáku vzadu na ochozu:

Vlevo je 100W krátkovlnný transceiver Z-spektr navržený Zdeňkem Novákem OK2ABU (celá sestava obsahuje při pohledu zprava: TRX, ext. VFO, automatický telegrafní klíč s pamětí a ant. tuner), klávesnice uprostřed je pro vysílání telegrafie. Stanice vpravo je pro VKV, je zde transceiver Sněžka z dílny Svazarmu s výkonem 8 W. V RZ1988/5 jsou i poznámky o navázaných spojeních stanice.

Předposlední přehlídkou v dvacetileté historii pak byla ERA ’88 v Příbrami a poslední ERA ’89 v Trenčíně. Shrnutí poslední výstavy už vyšlo v nových politických poměrech (AR90/3), a přehlídka je kritizována slovy: Celkový dojem z výstavy byl více méně rozpačitý. Lze bez nadsázky říci, že obsahová náplň se stala konkrétní ukázkou mnohaleté zanedbanosti i úpadku tvůrčí aktivity i v oblasti nejen profesní, ale i amatérské elektroniky. Skutečně nová, technicky objevná řešení chyběla. Několik exponátů amatérským způsobem sice suplovalo to, co z průmyslové výroby především v oblasti zesilovací i výpočetní techniky chybí, ale byly to většinou jen kopie zahraničních výrobků s rozsáhlejším počtem integrovaných obvodů, aby mohly zabezpečit funkce, které jinak již jsou v moderních zahraničních zapojeních zajištěny jediným obvodem. A tak prestiž výstavy zachraňovala především výpočetní technika a její doplňkové aplikace.

Svazarm tehdy na propagaci nešetřil. Zde je nálepka, sada odznáčků a radioamatérský diplom udělovaný za spojení se stanicí OK5ERA a dalšími radioamatéry z okresu Žďár nad Sázavou:

Nálepka Odznáčky Diplom

Zdroje