Published: 19. 11. 2005   Category: Hamradio station OK2MNM

Nový satelit SuitSat

Update: Krátce po vypuštění přestali fungovat palubní baterie na plnou kapacitu (zřejmě vlivem mrazu) a tak byly přijímané signály velice slabé.

V nejbližších dnech bude z mezinárodní vesmírné stanice (ISS) vypuštěn neobvyklý satelit v rámci projektu ARISS (Amateur Radio on the International Space Station).

Pokud sledujete pravidelné buletiny AMSATu zřejmě už o této novince víte. Nový satelit je pojmenovaný SuitSat, tento název zcela vystihuje provedení satelitu, slovíčko "suit" znamená oblek, a palubní vybavení je umístěno právě ve vysloužilém skafandru (ruský typ Orlan) používaném pro pohyb v kosmu.

Předpokládaný termín vypuštění na orbit byl prozatím stanoven na asi 8. prosince 2005. Protože je napájení realizováno z baterií bude vysílací životnost omezena na několik týdnů.

Pokud se vše podaří, tak na kmitočtu 145,990 MHz plus mínus Dopplerův jev, budeme moci přijímat naprogramovanou hlasovou zprávu, předem připravený SSTV snímek a telemetrická data obsahující např. změřené údaje o teplotě a radiaci. Jako vysílač je použitý transceiver Kenwood TH-K2. Celá vysílací relace, která se bude opakovat až do vybití baterií trvá přibližně 9 minut.

Jako anténa postačí vertikál, není potřeba žádný složitý rotátorový systém. Pro dekódování SSTV můžete použít PC se zvukovou kartou, stačí výstup z přijímače přivést do vstupu Line In, a příslušným software (MMSSTV, JVComm32, ChromaPix,...). Snímek bude vysílán v módu Robot 36 Color.

Prozatím si můžete vyzkoušet příjem packet-radiové BBS umístěné na ISS, která operuje na sestupné trase na kmitočtu 144,800 MHz.

Z dalších připravovaných akcí, která už delší dobu čeká na instalaci a zprovoznění na ISS je projekt SpaceCam1. Tento projekt zprostředkuje komunikaci pomocí SSTV mezi ISS a Zemí. SpaceCam1 je počítačový software (od autorů známého ChromaPixu, programu pro provoz SSTV), který by měl být nainstalován na palubním počítači. Poté bude zajištěn přenos snímků z kamer umístěných v ISS na Zem a navíc by měl fungovat i jako SSTV opakovač pro signály radioamatérů.

Takže se máme na co těšit!

Zdroje: