Published: 18. 2. 2001   Category: Graphics

Vinylová gramodeska

Začněme obrázkem s bílým pozadím, ve kterém vytvoříte novou průhlednou vrstvu -- v dialogu Layers, Channels & Path, pravým tlačítkem na Background a New Layer.

V nové vrstvě vytvořte pomocí eliptického výběru uprostěd obrazu kruh, pokud během výběru sticknete CTRL, přesune se jeho střed na začátek výběru a podržením SHIFT bude mít výběr tvar dokonalé kružnice. Výběr uložte do kanálu – Selection → Save To Channel.

Nyní vyplňte výběr pomocí nástroje Gradient Tool, zvolte The Active Gradient jako předdefinovaný Three_bars_sin. V dialogu Tool Options nastavte Blend: Custom Gradient a Gradient: Conical (asymetric). Vyplňte výběr tak že kliknete do středu kružnice a vytáhnete vzniklou úsečku k jejímu okraji. Výsledek vydíte na obrázku.

Dále si pohrajeme s nastavením barevné křivky – Image → Colors → Curves. Nastavte křivku podobně jako na obrázku:

Nyní vytvořte opět novou vrstvu, tentokráte ovšem s bílým pozadím, nastavte její zobrazení Mode: Overlay.

Do nové vrstvy vložte výběr uložený v kanálu – dialog Layers, Channels & Path, záložka Channels, pravé tlačitko na Selection Mask copy a Channel to Selection. Dále přidejte pořadné množství šumu, to provedete filtrem Filter → Noise → Scatter HSV, jehož nastavení je takovéto – Holdness: 1, Hue: 255, Saturation: 0, Value: 255. A alespoň dvakrát jej zopakujte se stejným nastavením pomocí ALT+F.

Dalším fitrem v řadě bude rozostření pohybem. Požadovaný filtr Filter → Blur → Motion Blur aplikujte s nastavením Blur Type: Radial a Lenght: 0, Angle: 51, a ještě jednou jej zopakujte.

V tomto kroku vytvořte novou vrstvu udělejte přesne uprostřed kolečko na etyketu a vyplňte jí požadovanou barvou. Spojte vrstvy a uprostřed udělejte dirku pro kolík. Gramodeska jako fík je hotová!