Hloubková analýza organických reakcí v reakční směsi kundy

Dobyvatelé ztracené kundy 2 – Legenda pokračuje

Autor: ing. Hellboj & přicmrndával BruXy

Místo: zatuchlý pokoj strahovských kolejí
Datum: 25.10.2004 AD
Čas: 20:00:00 CET

Chuchvalce prachu se líně přesunovaly dírami po stukturované kabeláži, bezdomovec sebral poslední spadlou paštiku méně šťastného studenta a metal skrápěl ušní bubínky dvou fyzicky i psychicky povadlých duší, vše bylo povadlé a temné. Avšak místo a čas si žádali onu událost, ano, nesešel se akademický rok s rokem a ve znamení počinů, dnes již legendárního ing. Klabana (nyní v pozadí), byla založena nová kunda. Sychravý podzim již stačil pomalu vysát veškerý život z jinak hojné strahovské zvířeny, vdechli jsme tedy my život naší nové kundě. Podrobný popis geneze kundy se Vám nyní pokusím nastínit, aby i ve Vašem okolí mohly podobné formy života vzkvétat.

Hlavní ideou letošního oživení kundy bylo dovezení zahraničního piva, kteréžto předčí obsahem alkoholu zdejší výrobky (nikterak ovšem jakkoli méněcenné). O vlivu větší voltáže na chuť kundy budeme reportovat na konci seriálu. Postupme tedy, přátelé kundy, k detailnímu popisu ingrediencí, metodiky a procesu samotného.

Základní masu kundy tvoří olomoucké tvarůžky, byly použity pravé olomoucké tvarůžky, forma věnečky (toroidalní tělesa) o hmotnosti balení 125 g. Nedílnou součástí, která zajišťuje veškeré potřebné fyzikálně-chemické jevy, je pivo, coby hlavní reakční směs, tentokráte značky Warka STRONG původem z Polska s obsahem alkoholu 7,0 % a obsahem extraktu 15,1 %. Posléze bylo použito rozličného koření jako: paprika pálivá mletá (původem z Maďarska), paprika lahůdková (taktéž z Maďarska), paprika mletá sladká (původem z České republiky), chilli mleté (na kterém země původu pro jistotu nebyla uvedena) a konečně pepřové koření firmy KOTÁNY od našich rakouských sousedů. Z dalších složek reakční směsi uveďme ještě cibuli (noname, pravděpodobně ze zahrádky kterou si v Africe koupil majitel schwarz marketu na Strahově z peněz nebohých a hladových studentů) a dále česnek el REGAOR původem ze Španělska, jehož kaliber je 37mm+, s obrázkem španělské analogie Přemka Podlahy. Ano, přesně toho Přemka Podlahy, který se tak entuziasticky oddával zahrádkaření, až na jeho pozemku byla nalezena zakopaná mrtvola.

K mechanickému zpracování a zažehnutí reakce bylo použito dvou nožů (Tescoma profesional inox a noname BruXyho žabikuch) spolu s dřevěným prkýnkem, které vypadá na to že pamatuje ještě Františka Josefa a pohodlný metalízově šedivý tác zapůjčený z jedné nejmenované strahovské menzy. Vše bylo umístěno do transparentního plastikového kvádru, domácky zvaného containment.

Metodika předzpracování reaktantů je věc velice choulostivá na provedení a výsledek celé práce je silně závislý jak na počátečních podmínkách, tak na struktuře reakční nádoby—containmentu. Syrečky byly odděleny a česnekem byla vyplněna středová oblast za účelem vzniku jednoduše souvislého tělesa (tj. bez děr). Containment byl vyplněn vrstvou nasekané cibule, jež plní funkci agaru pro mikrobuněčný růst kultur kundy. Do této vrstvy byl podle myšlenek ing. Klabana et al. v bodech ortogonální sítě vybudován systém vzájemně propojených plug-flow reaktorů z jednotlivých věnečků. Vzhledem k tomu, že vrstvy věnečků budou dvě, následovala distribuce koření a sekaného česneku k podpoření osmotických jevů na rozhraní reaktorů. Poté již přišla další vrstva sekané cibule a slibovaná druhá vrstva syrečků, u které byla distribuce dle pentagonální sítě, vzhledem k lepší organizaci v containmentu, a koření spolu se svrchní vrstvou sekané cibule. Do takto připravené směsi již byl vlit pivní elektrolyt a s hlasitým bubláním zahájil chaotické reakce uvnitř kundy. Containment byl hermeticky uzavřen a posléze nainstalován na topné těleso.

Nyní již vše necháváme difuzi, teplotnímu gradientu, exotermickým reakcím a se slinou v koutku úst vyčkáváme až přijde onen den, den libé vůně a orgasmické extáze chuťových buněk, poté budeme volně pokračovat s opisem, jakžeto vlastně taková speciélní kunda chutná.

Záznám z průběhu měření

/var/log/kunda3 -- timestamp 25.10.2004 - 23:07:00 CET do containmentu byla přidána jedna červená Feferonniho paprika, smrad nehorázný doprovázel obrovité uvolnění vysokého tlaku reakční nádoby, v rámci aplikace f. papriky byl nutný kontakt s reakční kapalinou, nehty zůstaly nepoleptány, aplikace proběhla úspěšně, chuťová zkouška elektrolytu zanechala malou psychickou újmu jak u testujícího (Hellboj) tak u zúčastněných osob (usínající BruXy byl zvrácen do stavu bdělosti), containment byl bez problému uzavřen.

/var/log/kunda3 -- timestamp 26.10.2004 - 14:40:39 CET reakční masa se spojitě přesunula k horní části containmentu za bohatých optických efektů, anizotropnost směsi je vysoká, orosené stěny containmentu dokazují recirkulaci dioxidu vodíku.

/var/log/kunda3 -- timestamp 26.10.2004 - 19:00:20 CET nasládlý smrad implikuje poškození izolace containmentu, zvažujeme evakuaci celého patra strahovského bloku číslo 3.

/var/log/kunda3 -- timestamp 26.10.2004 - 22:47:30 CET začíná se objevovat fraktální hranice mezi hlavní reakční masou a zbytky elektrolytu, splodiny stále unikají narušenou strukturou containmentu, smrad již týrá celé osazenstvo pokoje, ale cena za pořádně vyzrálou kundu bude kvalitní odměnou za trpěné muka!

/var/log/kunda3 -- timestamp 27.10.2004 - 00:05:15 CET fraktální hranice reakční směsi a elektrolytu spojitě přešla k dendritické struktuře. Elektrolyt začíná být zcela pohlcen tělem oživlé kundy. Odstavujeme reaktor z topného tělesa, předpokládaný čas ukončení odstávky je 08:00:00 CET.

/var/log/kunda3 -- timestamp 27.10.2004 - 08:00:00 CET dle očekávání byl containment přistaven na topné těleso, kunda vesele zabublala a jala se provádět další nezbedné reakce, tentokráte už radioaktivní.

/var/log/kunda3 -- timestamp 27.10.2004 - 15:59:10 CET v containmentu se objevila stagnující periodická situace (po konzultaci s naším vědeckým týmem, bylo usouzeno na překročení Hopfova bifurkačního bodu a přesun dynamiky reakcí na stabilní periodický cyklus). Byl naplánován porod císařským řezem na zítra (tj. 28.10.2004 - to se nám to pěkně sešlo, že?) ve 12:30:00 CET. V této chvíli opouští náš vědecký tým pracoviště, neboť vyráží na konferenci konanou v klubu Roxy, pořádanou akademickou společností THERION, a zanechává tak kundu jejímu osudu až do doby porodu.

/var/log/kunda3 -- timestamp 28.10.2004 - 12:00:00 CET karvenosita kundy kulminuje, nyní máme ještě půl hodiny do plánovaného porodu kundy, univerzalní detoxikační materiál byl pořízen ing. Klabanem a nainstalován do kryogenní zóny lednice, všichni již z napětím očekáváme co se nám narodí a zdali to bude poživatelné. Čerstvě narozená kunda bude neprodleně naporcována a zkonzumována za předpokladu, že mikrobiologické procesy nedosáhli az na evoluční větev chordata a kundě nenarostl nějaký druh mobilního aparátu. Smuteční obřad začíná ve 20:00:00 CET na SH10.

/var/log/kunda3 -- timestamp 28.10.2004 - 14::10:50 CET kunda je již celá požrána, beze zbytku. Všichni zúčastnění přežili bez újmy na fyzickém zdraví (ne tak psychickém). Do konce dne se pokusíme shromáždit veškerou foto-dokumentaci.EOF

Obrazová dokundamentace

Náš vědecký team používá k numerickým modelům kundy počítače kompatibilní s IBM PC vybavené operačním systémem Linux a dále počítač značky Sinclair od firmy Amstrad vybavený systémem +3DOS, na kterém byl před odtavením reaktoru naprogramován v jazyce BASIC demostrační program jehož výstup i zdrojový kód je přiložen.

Výzkumník Hellboj připravuje kontejner.

Poslední večeře Hellboje. Účastníci experimentu, z leva – Idaho, ing. Klaban, ing. Hellboj, BruXy, José.

Demontáž vrchního deklu containmentu.

Žranice...

Hellboj žehná kundě naší ve zdejší a provádí její křest...

K dalším fotkám doplníme komentáře později...