Published: 29. 3. 2006   Category: Meteorological satellites

Úplné zatmění Slunce

Dne 29. března 2006 bylo pozorováno úplné zatmění Slunce. Družice Meteosat 8 zaznamenala snímky pohybujícího se stínu (pásma totality).

Pohyb stínu Slunce

Animation control:


Animation