Published: 27. 11. 2005   Category: Hamradio station OK2MNM

Galvanické oddělení TRXu a PC

Počítač a TRX mohou mít mírně rozdílný elektrický potenciál a v takovém případě je do přímého propojení zanášen nepříjemný brum. Potom je nutné obě zařízení galvanicky oddělit. Cestu audiosignálu lze vést přes oddělovací transformátor a ovládání PTT řešit optočlenem, např. obvod 4N25, 4N33, atd., možné bude nutné změnit odpor R2, pokud daný optočlen není sepnut.