Published: 5. 9. 2008   Category: Fitness & Bodybuilding

Výpočet bazálního metabolismu

Bazální metabolizmus je taková spotřeba energie, která plně kryje energetické požadavky životně důležitých orgánů a systémů pracujících permanentně v těle člověka v naprostém klidu v leže. Tato energie je nutná pro samotnou činnost srdce, dýchání, udržování látkové výměny a činnost hladkého svalstva.

Výpočet podle Harrisovy-Benedictovy formule

Příklad výpočtu:

h = 655,0955 + (9,5634 · w) + (1,8496 · s) − (4,6756 · a) =
  = 655,0955 + (9,5634 · 51)+ (1,8496 · 166) - (4,6756 · 28) =
1319 kcal = 5522 kJ

Výpočet podle vzorce Katch-McArdle

Příklad

h = 370 + (21,6 · w · (1 − f/100)) 370 + (21,6 · 51 · (1 − 20/100)) = 1251 kcal = 5238 kJ

Pro další stanovení hodnoty bazálního metabolismu vyjdeme z průměru předchozích dvou hodnot h:

1285 kcal = 5380 kJ

Pro výpočet denního energetického výdeje je nutné zohlednit proměnlivou aktivitu během dne, která zvyšuje energetický výdej. Násobící faktor uvádí následující tabulka:

Násobící faktor pro určení energetického výdeje
Faktor Typ aktivity Definice
1,2 Sedavá Žádné cvičení, sedavé zaměstnání
1,375 Nízká Lehké cvičení nebo sport, 1 až 3× v týdnu
1,55 Mírná Středně náročné cvičení nebo sport 3 až 5× v týdnu
1,725 Vysoká Těžké cvičení nebo sport 6 až 7× v týdnu
1,9 Extrémní Velmi těžké cvičení a fyzicky náročné zaměstnání

Pro klientku s daným zatížením odpovídá faktor 1,55. Denní příjem energie pro pokrytí energetického výdeje organismu je přibližně:

1991 kcal = 8339 kJ

Tato hodnota je pouze přibližná a přesnější určení si vyžádá sledování v průběhu delšího období, kdy se dá vypozorovat: při poklesu tělesné hmotnosti je zjištěná hodnota nízká resp. pří nárůstu hmotnosti a hlavně zvýšení množství podkožního tuku vysoká.

Na základě požadavků a cílů je možnou pracovat s úrovní denního příjmu energie. Upravující faktor příjmu energie udává následující tabulka:

Úprava denního příjmu energie v závislosti na tréninkových cílech
Faktor Typ tréninkové aktivity
0,90 – 0,95 Rýsovací trénink
0,85 – 0,95 Redukční snižování hmostnosti
1,10 – 1,15 Budování hmoty
1,20 – 1,25 Rozvoj svalové síly

Pro tréninkové plány určené k rozvoji svalové hmoty zvýšíme příjem energie 1,1× na 9173 kJ, pro rýsovací plán snížíme 0,95× na 7922 kJ.

Energetické hodnoty základních součástí potravin.
Složka Množství energie
kcal/g kJ/g
tuk 9 37
ethanol (alkohol) 7 29
bílkoviny 4 17
sacharidy 4 17
organické kyseliny 3 13
umělá sladidla 2,4 10