Published: 15. 9. 2005   Category: 8 bits computers

Cambridge Computer Z88

Amatérské rádio 1987 / A 10

je nový počítač známého anglického podnikatele Cliva Sinclaira. Ten po prodeji své firmy nesmí označovat své výrobky jako Sinclair, a proto založil novou firmu Cambridge Computer Ltd.

Z88 je osmibitový přenosný počítač o velikosti odpovídající běžné stránce formátu A4 s výškou pouhé 2 cm a hmotností menší než 900 g. Klávesnice typu QWETY je vytvarována z jediného kusu silikonové gumy a vyznačuje se tichým chodem. Vysoce kontrastní displej s kapalnými krystal je od firmy Epson a vedle centrálního okna, zobrazujcíího 8 řádků po 80 znacích, má na každé straně ještě jedno okénko. Zatímco levé zobrazuje nabídku programů a příkazů, pravé okénko představuje celé stánky. V něm je každý znak zobrazen jedním obrazovým bodem a ta část, která je práve zobrazena v centrálním okně je zvýrazněna. Minidisplej se tedy nedá číst, ale slouží k orientaci uživatele na stránce. Proti očekávání zůstal Sinclair u mikroprocesoru Z80 ve verzi C-MOS. Statická paměť RAM typu C-MOS má základní kapacitu 32 kB, paměť ROM o kapacitě 128 kB obsahuje operační systém (MOS), integrovanéprogramové vybavení a programovací jazyk BBC BASIC. Teoreticky je možno paměť rozšířit pomocí přídavných paměťových modulů tupu RAM, ROM či EPROM až do celkové kapacity 3 MB (!). Na levém boku počítače je konektor síťového napáječe a ovládací prvek kontrostu dipleje, v pravé boční stěně je konektro sériového rozhraní RS232 a konektor s úplnou sběrnicí Z80. Další tři konektory pro paměťové moduly jsou v přední stěně. Funkci a spojení jednotlivých bloků vvčetně V/V a miniaturního reproduktoru zajišťují čtyři zákaznické obvody VLSI. Čtyři tužkové baterie postačují pro 20 hodin provozu, kondenzátor udrží počítač v chodu než si uživtel baterie vymění.

Integrované programové vybavení obsahuje program pro tabulkové výpočty a editor textu zhruba odpovídající rozšířenému programu Lotus 1-2-3, databázový program, kalendář a kalkulátor. V programech je možno libovolně přecházet z jednoho do druhého, asi tak, jak se to dnes běžné u programů rezidentních v RAM (např. Sidekick). Všechny čtyři části jsou pracovně označeny jako ,,dozy'' neboli dřímající, což má naznačit způsob jejich práce a z toho plynoucí nepatrnou spotřebu energie. Většinu času jsou totiž v klidu. Stejně tak bdí MOS na dlouohými odmlkami uživatele, kdy přepíná paměti do stavu snížené spotřebya oepíná napájení displeje. Nepřítomnost diskové jednotky, která by profesionálním uživatelům urřitě vadila, řeší Sinclair osobitým způsobem nazvaným PC Link. Prostřednictvím konektoru rozhraní RS232, propojovacího kabelu a jedné diskety přemění jakýkoliv osobní počítač standardu IBM PC na diskovou jednotku počítače Z88. Na miniaturnm modemu, který se zasune do telefonní přípojk a nebude stát vác než 100 liber se pracuje.

Ještě počátkem ledna 1987 existoval Z88 pouze v simulované podobě. Prototyp přestavil Sinclair na výstavě výpočetní techniky v Birminghamu v polovině února. Na trh měl přijít v květnu 1987 s cenou 230 liber. Pměťový modul RAM s kapacitou 32 K stojí 20 liber, modul s kapacitou 128 K stojí 50 liber. PC Link bude za 15 liber- O tom, zda bude nový Sinclairův model úspěšný, panují v anglickém počítačovém tisku pochybnosti. Hlavní výhradou je, zda počítač, který je navržen tak, aby se nikdy nevypínal, snese připojování paměťových modulů a přídavných zařízení během chodu. To se zatím nikomu nepodařilo. Dále je sporné, zda profesionálním uživatelů, postačí zorazení 8 řádek textu a zda paměťové moduly RAM a ROM o velikosti 2 × 2 × 1 cm budou pro ně vhodným médiem.

Bude-li Z88 fungovat jak si Sinclair představuje, pak podle recenzenta v [1] půjde o jeho dosud nejlepší výrobek. V opačném případě se bude jednat jen o další příklad toho, jak u Sinclaira opět teorie notně předběhla praxi.


[1] Kewney, G.: Cambridge Computer Z88. Personal Computer World, březen 1987.
[2] Enter the Z88. ZX Computing Monthly, duben 1997.


Fig.: Z88 a vybavení