[ Zpět ]

Technická dokumentace zkouška

POZOR, doneslo se mi, že varianty zkouškových otázek se změnily, takže následující informace jsou zastaralé!

Na vypracování písemné části zkoušky je 50 minut. Písemka je bodovaná max. 16 body a na postup do finále je nutno uhrát alespoň 9 bodů, dále je nutné mít u každé otázky něco a získat minimálních 1/2 bodu.

Po té následuje ústní. U Doc. Nováka to probíhá tak, že si vás pozve do k sobě do učebny a zde s vámi opraví písemku a v případě, že vám někde něco chybí dá vám to vypracovat písemně zvlášť znovu na papír. Během ústního zkouší pouze ty témata co máte v písemce, takže není problém se je během čekání mezi zkončením písemky a začátkem ústního doučit.

Pro všechny varianty jsou podobné následující otázky:

 1. Nakreslit a pojmenovat 6 základních pohledů tělesa zadaného v axonometrickémzobrazení. Obkreslovat těleso ani uvádět šipky promítání se nemusí.
  Základní pohledy tělesa
  1. Pohled zepředu (nárys)
  2. Pohled shora (půdorys)
  3. Pohled zleva (pravý bokorys)
  4. Pohled zprava (levý bokorys)
  5. Pohled zdola
  6. Pohled zezadu
 2. Zobrazit a okótovat nějakou součást pomocí co nejmíň pohledů (někdy jen stačí 1).
 3. Popsat jak by se zadaná věc delala v AutoCADu, v jaké hladině, použité příkazy, atd.

  Např.

  1. Zkonfigurovat prostředí – nastavit krok, ORTO
  2. Přepnu do hladiny OBRYSY
  3. Pomocí příkazů usecka, zkos, zaobli vytvořím základní rozměr předmětu
  4. Přepnu do hladiny OSY
  5. Zakreslím osu pomocí přikazu usecka
  6. ...
  Tohle moc nestuduje, ale občas položí kontrolní otázku např. jak se nastaví měřítko (dimlfac) nebo jak se zedituje text na kótě, atd.
 4. Šroubové spojení, kromě typu s korunkovou maticí. Nezapomeň na osy, přesně rozlišit tlusté a tenké čáry, dělat u konců závitů výběhy, nesplést šrafování a vědět jak se kreslí řez. Požaduje také aby závit v díře nekončil u dna.
  Příklad správných šroubů
  Na šrouby je Doc. Novák dosti vysazený. Před zkouškou se podívejte na nástěnku na shodech před 514tkou je to tam nakresleno přesně, tak jak se požaduje. Na obrázek v Manuálu technické dokumentace zapomeňte!

  Příklad správných šroubů

  Šlápnutím myší na obrázek jej zobrazíte ve větsím rozlišení (JPEG, 245 kB).

Varianta A

 1. Zadané těleso

 2. Zadané těleso

 3. AutoCAD
 4. Nakreslit šroubové spojení dvou materiálů volně šroubem a maticí volně prochazejíci dirou
 5. Jak se kreslí a kótuje ozubené kolo (všeobecně, jedno nakreslit a okótovat). Nezapomeňte na osy a u slepých kót napsat značku průměru.
 6. Typy písma pro popisování technických výkresů
 7. Co udávají čísla a písmena v toleranční značce, lícování
 8. Výstupní grafická zařízení počítače

Varianta B

 1. Zadané těleso

 2. Zadané těleso

 3. AutoCAD
 4. Nakresli šroub s válcovou hlavou a drážkou pro šroubovák zatažený do neprůchodné díry.
 5. Drsnost povrchu (definice, způsob značení na výkresu, odstupňování hodnot).
 6. Technické vybavení grafických systémů.
 7. Elektrotechnické značky, příklady použití.
 8. Kreslení a kótování svarů, okótuj svaření tří kovových desek (obdelnikového tvaru) koutovými svary (např. do tvaru |_|).

Varianta C

 1. Zadané těleso

 2. Zadané těleso

 3. AutoCAD
 4. Nakresli šroub s válcovou hlavou a drážkou pro šroubovák zatažený do neprůchodné díry.
 5. Jaké druhy čar a pro jaké účely se používá na výkrese?
 6. Co se uvádí do dokumentace plošného spoje?
 7. Kótování úhlů.
 8. Kreslení závitů, matic, šroubů. Nakreslete libovolný nenormalizovaný závit.

Varianta D

 1. Zadané těleso

 2. Zadané těleso

 3. AutoCAD
 4. Šroub se šestihrannou hlavou, deska přišroubovaná tímto šroubem v tlustém materiálu.
 5. Valivá ložiska, okótovat obecně rozměry ložiska a nakreslit libovolné valivé ložisko.
 6. Vysvětlete princip soustavy jednotné díry a princip soustavy jednotného hřídele, nezapomenout na definice.
 7. Vstupní grafické periferie počítačů.
 8. Skládání výkresů.

  U ustní se ptal jaká je výjimka u skladaní originalů: originál A0 se může přehnout na půl, ale nesmí se tím pokurvit kresba.

Varianta E

 1. Zadané těleso

 2. Zadané těleso

 3. AutoCAD
 4. Nakreslete sestavu spojení desky se silným materiálem (slepá závitová díra) pomocí šroubu s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem.
 5. Nakreslete jakýkoliv hřídel s rovnobokým drážkováním.
 6. Kótování kužele a jehlanu.
 7. Základní diagramy.
 8. Nejpoužívanější druhy závitů (tabulka 4.1).

Varianta F

 1. Zadané těleso

 2. Zadané těleso

 3. AutoCAD
 4. Zápustný šroub s kuželovou hlavou a drážkou pro šroubovák zavrtaný do tlustého materiálu.
 5. Kótování pružin.
 6. Číselné značení materiálů a normy.
 7. Tolerance tvaru a úchylek.
 8. Kreslení opakujících se prvků.

Varianta G

 1. Zadané těleso

 2. Zadané těleso

 3. AutoCAD
 4. Závrtný šroub s maticí v neprůchodné díře. Je na obrázku v učebnici poslední, akorát bez podložky
 5. Jak se kótuje a kreslí řetězové kolo a řetězovka.
 6. Formáty výkresů, plocha A0, poměry stran, odvození ostatních formátů.
 7. Způsob zjednodušování výkresů (symetrie, opakování, ...)
 8. Profily tyčí a trubek, co se z toho zapisuje do popisového pole.
[ Zp?t ]