bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Numerické metody

Stránka předmětu 01NM Numerické metody.

Zápočtové úlohy

Pro řešení byl použit Maple 5

 1. Aproximace funkce zadané analyticky.
  Úloha 102:
  
  Funkci f aproximujte jen s pomocí tabulky hodnot a čtyř základních
  aritmetických operací (eventuálně umocňování s celočíselným
  exponentem) tak, abyste dosáhli relativní chybu nejvýše epsilon na
  intervalu nejméně (a,b), kde
  
  f := sinh; 
  a := -100; 
  b := 100;
  epsilon := 10^(-6);
  

  [Řešení]

 2. Aproximace funkce zadané tabulkou.
  Najdete "rozumnou" aproximaci nasledujicich dat:
  Uloha 205: Amplitudova charakteristika horni propusti [Hz,-]:
  
  x:=evalf([20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000]);
  y:=evalf([0.005, 0.02, 0.09, 0.3, 0.8, 0.95, 1, 1]);
  
  Pomoci teto aproximace odhadnete:
  diferencialni utlum (tj. derivaci) [dB/dekadu] pri frekvencich 200 a 400 Hz
  

  [Řešení]

 3. Numerická integrace.
  Uloha 307:
  Vytvorte program, ktery pro libovolne t z intervalu <a, b>
  a := 0; b := 1;
  vypocita pomoci nektere ze zde probiranych metod hodnotu
  
  dano:=Int(x^300*exp(-x), x=a..t);
  
  s absolutni chybou nejvyse
  
  epsilon := 1e-7;
  
  Objasnete pouzity postup a zduvodnete dosazenou presnost.
  Funkci programu demonstrujte graficky nebo tabulkou (v zavislosti na t).
  

  [Řešení]

 4. Numerické řešení diferenciálních rovnic.
  Úloha 404:
  Numericky vyřešte diferenciální rovnici y(x) = f(x,y(x))          
  s počáteční podmínkou y(x0) = y0 na intervalu [x0,xk]          
  s přesností alespoň epsilon .                       
  Najděte (přibližně) přiměřený počet kroků pro dosažení dané přesnosti.   
  Zdůvodněte dosaženou přesnost a předveďte použití Richardsonovy extrapolace.
  
  f := (x,y) -> 8*exp(-x^2) - y;
  x0:=0;
  y0:=1.;
  xk:=4.;
  epsilon:=1e-5;
  
  

  [Řešení]

 5. Určování kořenů funkcí.
  Uloha 503:
  Urcete vsechny koreny funkce
  f := x -> x^2 - 1e-13*exp(0.01*x) + exp(-x) - 2;
  s chybou nejvyse
  epsilon := 1e-10;
  Zduvodnete dosazenou presnost.

  [Řešení]