bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Neuronové sítě a neuropočítače

Předmět 36NAN vyučuje Doc. ing. Miroslav Šnorek.

Úloha č. 1

Testování diabetes u indiánek kmene Pima pomocí neuronové sítě (zdrojáky (LaTeX), data, sítě pro JavaNNS)

Úloha č. 2

Klasifikace antropologických dat (kostřičky) pomocí neuronové sítě RBF (zdrojáky (LaTeX, beamer), data, skripty sítě pro Weka). Prezentace výsledků.