bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Komprese dat

Předmět X36KOD přednáší Ing. Holub.

Test

Varianta A.

 1. Dekódujte posloupnost celých čísel zakodovaných kódem δ.
 2. 000100001010100100000010001011011
 3. Zakódovat pomocí kódu ω': 27,44,358,60,4
 4. Zakódovat T nad abecedou {a, c, g, t}, statickým Huffmanovým kódovaním, nevkládat slovník. Vypočítat průměrnou entropii, celkovou entropii, průměrnou délku kódu, redundanci, redundanci zprávy.
  T = acacgctatcgaaga
 5. Zakódovat T' pomoci LZW a zjistit kompresní poměr. Vstupní abeceda: Σ = {a, b, c, d, e, f, g}.
  T' = aacaabaababccccca
 6. Vysvětlete pojem semiadaptivní metoda. Uveďte příklad takové metody.

Varianta B.

 1. Dekódujte posloupnost celých čísel zakodovaných kódem γ.
 2. 0000101000011000010000001011011
 3. Zakódovat pomocí kódu ω: 27,44,358, 60,4
 4. Zakódovat T nad abecedou {a, c, g, t}, statickým Shannon-Fan kódovaním, nevkládat slovník. Vypočítat průměrnou entropii, celkovou entropii, průměrnou délku kódu, redundanci, redundanci zprávy.
  T = acacgctatcgaaga
 5. Zakódovat T' pomoci LZ78 a zjistit kompresní poměr. Vstupní znak je kódován 3 bity.
  T' = aacaabaababccccca
 6. Vysvětlete pojem asymetrická metoda. Uveďte příklad takové metody.

Varianta C.

 1. Dekódujte posloupnost celých čísel zakodovaných kódem δ.
 2. 0001101000111000001000
 3. Zakódovat pomocí kódu ω': 20, 40, 301, 22, 4.
 4. Zakódovat T nad abecedou {a, c, g, t}, statickým Huffmanovým kódovaním, nevkládat slovník. Vypočítat průměrnou entropii, celkovou entropii, průměrnou délku kódu, redundanci, redundanci zprávy.
  T = tcatgctatctatga
 5. Zakódovat T' pomoci LZ77 a zjistit kompresní poměr. Vstupní abeceda: Σ = {a, b, c, d, e, f, g}.
  T' = aacaabaababccccca
 6. Vysvětlete pojem adaptivní metoda. Uveďte příklad takové metody.

Varianta D.

 1. Dekódujte posloupnost celých čísel zakodovaných kódem δ'.
 2. 0010101000111000100000
 3. Zakódovat pomocí kódu ω': 20,40,301,22,4
 4. Zakódovat T nad abecedou {a, c, g, t}, statickým Shannon-Fan kódovaním, nevkládat slovník. Vypočítat průměrnou entropii, celkovou entropii, průměrnou délku kódu, redundanci, redundanci zprávy.
  T = tcatgctatctatga
 5. Zakódovat T' pomoci LZSS a zjistit kompresní poměr. Vstupní znak je kódován 3 bity. Vysvětlete kódování celých čísel.
  T' = aacaabaababccccca
 6. Vysvětlete pojem symetrická metoda. Uveďte příklad takové metody.