bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Elektronické systémy

Stránky předmětu 35ES.

V semestru

Zápočtová písemka a řešení (PDF, 460 kB) některých otázek.

Kontrola sešitů na konci roku je spíše fraškovitá záležitost. Ve zkouškovém týdnu se opravují všechny úlohy a to tak, že si cvičící projde grafy a zkontroluje si, jestli jsou popsané osy (i na obkreslených obrazovkách osciloskopu) a že u frekvenčních charakteristik je na ose y vynesen zisk 20log(U2/U1) a ne U2 jak má spousta lidí chybně.

Zkouška

Zadání písemek z letního zkouškového 2004 a 2003.

Řešené příklady z přednášek Elektronické systémy – es_priklady.pdf (435 kB).

Tahák na zkoušku (PDF,1 258 920 Bytu). Tento tahák mi poslal kolega, kterého pan Vysoký vyhmátnul při počátečním obcházení posluchárny. Dotyčný ovšem počítal s touto eventualitou a měl ho pro jistotu vytištěný dvakrát.

Dálší tahák do ES, tentokráte optimalizovaný pro nahrání do TI-89.

Řešené varianty: es_bruxy.pdf, 230 183 Bytů a es_jose.pdf, 1 187 976 Bytů.