bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Ekonomika

1. Minitest

Dvoubodový test.

Rovnovážná cena na trhu kuřat je 45 Kč za 1 kg a rovnovážné množství 3000 kuřat za den. Poptávková a nabídková křivka je dána těmito rovnicemi:

Jaké bude nabízené a potávané množství (a v důsledku toho přebytek nebo nedostatek) kuřat při následující cenové regulaci:

 1. cenový strop 40 Kč za 1 kg
 2. cenový strop 48 Kč za 1 kg
 3. cenová podlaha 46 Kč za 1 kg
 4. cenová podlaha 50 Kč za 1 kg

Výsledky: a. poptávka 5500 ks, b. rovnovážný bod je při ceně 45 Kč nic se nezmění, c. popt. 2500, nab. 3500, d. popt. 500, nab. 5500

1. Maxitest

Maxitest na 15 bodů, 10 otázek teoretických a příklad. Příklad měli všichni podobný na elasticitu. Je povolena veškerá literatura.

2. Minitest (varianta C)

V testu byly tři varianty, každá měla tři otázky. První dvě jdou podobné pro všechny tři. Třetí otázka byla pro kažnou variantu jiná. Bodování (1. 1 bod; 2. 0,5; 3. 0,5).

 1. Marginální náklady firmy MC = 20 - 4Q + 0,5Q2. Kolik jednotek při ceně 30 EUR za Q by se mělo vyrábět, aby dosáhla maximálního zisku.

  [Dosadit cenu za MC a vyřešit kvadr. rovnici (vyjde 4).]

 2. Jaké hodnoty budou dosahovat marginální tržby firmy při max. zisku?

  [Marginální jsou stejné, takže je to cena (30).]

  1. Jak velké budou maximální tržby při maximálním zisku?
  2. Jaké budou náklady v dokonalé konkurenci?
  3. Jak velký bude ek. zisk, pokud je firma v dokonalé konkurenci?

   [Zisk je 0.]

2. Maxitest

Maxitest na 15 bodů, 10 otázek teoretických a příklad. Je povolena veškerá literatura. Typy příkladů spadali do kapitol – Chování výrobce, Dokonalá konkurence, Monopoly.