D a). Uložení dat na pevných discích

Zadání

Laboratorní úloha se skládá ze dvou samostatných částí. Náplní měření je technologie S.M.A.R.T a systémy souborů na pevných discích.

  1. Proveďte diagnostiku poskytnutého pevného disku (disků) s využitím technologie S.M.A.R.T.
  2. Zjistěte informace o formátu na pevném disku

Vypracování

1. Proveďte diagnostiku poskytnutého pevného disku (disků) s využitím technologie S.M.A.R.T.

K přečtení informací o stavech připojených hardisků jsme použili v operačním systému Linux (Knoppix) utilitu smartctl z balíčku smartsuite.

Testovali jsme dva disky:

IBM Deskstar Model IC35L020AVER07-0

Kapacita: 20,578GB
Počet cylindrů: 32870
Počet hlav: 16
Počet sektorů: 63

Seagate U10 Model ST310212A

Kapacita: 10,244GB
Počet cylindrů: 16383(výrobce) 19848(bios)
Počet hlav: 16
Počet sektorů: 63

2. Zjistěte informace o formátu na pevném disku.

Na disku Seagate U10 Model ST310212A (geometrie výše zmíněná) jsme nalezli jeden oddíl typu FAT32 s počátkem na straně 1 cylindru 0 a sektoru 1 a koncem na straně 254 cylindru 220 a sektoru 63.
Počet sektorů oddílu je 20000862, bytů na sektor je 512 a tedy velikost oddílu je 10 240 441 344B. Velikost clusteru je 16 sektorů (tedy 8KB).
Oddíl má 2 kopie FAT tabulky (standartní počet). Velikost FAT tabulky je 9762 sektorů (= 4 998 144B). Hlavní adresář začíná na clusteru 2, sektor 19556.

V hlavním adresáři jsme zjistili číslo prvního clusteru, na kterém je uložený soubor IO.SYS a dále podle FAT tabulky čísla ostatních clusterů obsazených tímto souborem. Soubor IO.SYS se tedy rozkládal mezi clustery 334359 a 334386 (EOF). Že jde o souvislý interval je náhoda, mohlo jít i o clustery náhodně rozseté po pevném disku. Tato náhoda byla způsobena zřejmě tím, že soubor IO.SYS byl na disk zapisován v době, kdy byl disk ještě relativně prázdný a dále malou velikostí souboru IO.SYS. Soubor IO.SYS měl parametry Read-Only, Hidden, System.

Závěr

V laboratorní úloze jsme se v první části seznámili s technologií S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), kterou vyvinula společnost IBM a která slouží k monitorování a diagnostikování problémů s hardisky. V druhé části jsme zjišťovali informace o rozložení oddílů na disku a organizaci souborového systému FAT32, pomocí programu bežícím pod MS-DOS OS.